1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Admiraliteitsreg

Admiraliteitsreg, ook Seereg genoem, is ’n afsonderlike en aparte regsgebied met ’n eie jurisdiksie wat onderliggende of ondergeskikte admiraliteitseise bepaal teenoor die aanwending van die gewoonteregsjurisdiksie van die Hoë Hof en die Landdroshof:

Verbande en krediteurseise teen die sekuriteit van ’n skip
Skade berokken deur of aan ’n skip
Lewensverlies/persoonlike besering veroorsaak deur ’n skip
Verlies of skade met betrekking tot die vervoer van goedere
Berging, sleepwerk en loodsing
Nodige uitgawes, eise
Skeepsbou en –herstel
Vergoeding van agente, makelaars en eise teen hulle, lone
Hawegeld
Uitkering van ’n fonds bestaande uit die opbrengs van ’n verkoop in eksekusie
Inbeslagnemings en inhegtenisnemings
Vonnisse en arbitrasiebeslissings
Bydrae, skadeloosstelling, skadevergoeding of sekuriteit
Wederregtelike inhegtenisnames


Terug na definisies