1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Handelsreg

Handelsreg word in die volksmond ook Besigheidsreg genoem, en sluit regte en verpligtinge in wat uit skriftelike of mondelinge kontraktuele betrekkings tussen besighede en/of hulle verteenwoordigers/agente spruit en ’n rol speel in die besigheid, vervaardiging, handel en verkoop, insluitende verbruikersgoedere.

 

Terug na definisies