1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Astrid Hambrock:

Vertalings, tolk- en redaksiewerk.

Ek is ’n professionele, voltydse vertaler en geswore vertaler van die Hoë Hof van Suid-Afrika vir Engels, Duits en Afrikaans en het meer as 25 jaar ervaring.

Aangesien ek buitendien ’n ten volle gekwalifiseerde, nie meer praktiserende prokureur (LLB-graad) is, spesialiseer ek in regsvertalings, doen egter ook baie mediese, teologiese en algemene vertalings en vertalings op die gebied van toerisme.

Sedert omtrent 5 jaar tolk ek vervolgens ook by die hof, waar my regsagtergrond my goed te pas kom.

​Betroubare, presiese en stiptelike werk en ’n hoë werksetiek is baie belangrik vir my.

Kaapstad Prokureurs- Astrid Hambrock astridhambrock@telkomsa.net
20 Hofmeyr Street
Gardens, Cape Town 8001

Tel.: 0027 (21) 423 7400
Fax: 0027 (21) 424 8552
Cell: 0027 (0)72 808 2231