1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Intellektuele eiendom

Intellektuele eiendom is ’n regsbegrip wat na skeppings van die verstand/intellek verwys en ten opsigte waarvan eksklusiewe regte erken word. Onder intellektuele eiendomsreg word sekere eksklusiewe regte t.o.v. ’n verskeidenheid van ontasbare bates toegestaan, soos musikale, letterkundige en kunswerke; en woorde, frases, simbole en ontwerpe. Algemene tipes intellektuele eiendomsregte sluit kopiereg, handelsmerke, patente, industriële ontwerpsregte en – in sommige jurisdiksies – bedryfsgeheime in.

Terug na definisies