1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Kontraktereg

Kontraktereg word in die volksmond ’n ooreenkoms en verpligtinge genoem, ongeag of dit skriftelik of mondeling is, waardeur twee of meer kontrakterende natuurlike persone en/of regspersone regte en verpligtinge tussen hulle skep. Die bedoeling van die bevoegde kontrakterende partye met regsbevoegdheid is van die uiterste belang. Die regsmiddel(s) vir kontrakbreuk is op siviele reg gebaseer en sluit kontraktuele skadevergoeding, spesifieke nakoming, interdik/geregtelike bevele in.

 

Terug na definisies