1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Staatsreg

Staatsreg is gebaseer op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika van 1996 wat ’n nuwe grondwet aan die Republiek van Suid-Afrika verskaf het, en dit bevat basiese regte en verwante aangeleenthede: burgerskap, tale, menswaardigheid, gelykheid, lewe, vryheid en veiligheid, privaatheid, godsdiensvryheid, geloof, mening en meningsuiting, bewegingsvryheid, handelsvryheid, beroepsvryheid, gesondheid, onderwys en kultuur, toegang tot inligting, regverdige administratiewe prosesse, toegang tot regshowe en ewe belangrik, die verpligting om regte in te perk.

Terug na definisies